Ga naar hoofdinhoud

Dagbesteding Siloah

Zinvolle dagbesteding

Siloah biedt op de Leidsche Hoeven een zinvolle dagbesteding voor kinderen, jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking onder deskundige begeleiding. Het kan gaan om activiteiten maar ook om werk. In ieder geval is de dagactiviteit gericht op persoonlijke ontwikkeling. We houden rekening met de kwaliteiten en interesses die iemand heeft. Dagbesteding gebeurt dus op maat. Dagbesteding vindt plaats in ons Dagactiviteitencentrum op de Leidsche Hoeven. In een DAC ontbreekt hoge werkdruk, maar er wordt wel het nodige werk verzet.Wat iemand doet staat in een activiteitenplan dat speciaal voor elke cliënt wordt geschreven. Hierin staan specifieke doelstellingen. Bijvoorbeeld: ‘het bieden van activiteiten waardoor de deelnemer in zijn persoon-zijn kan groeien’ of ‘het stimuleren van ontwikkeling op sociaal, emotioneel en cognitief gebied’. Zie voor meer informatie deze flyer.

7 vormen van dagbesteding:

Op de Leidsche Hoeven worden de volgende groepsactiviteiten aangeboden:

  1. De HoevenBakkerij: in de bakkerij worden op basis van de lekkerste streekrecepten en met ingrediënten uit de hoogstamboomgaard van het Landgoed diverse specialiteiten gebakken. Vooral de appeltaart is beroemd in de omgeving. Deze producten worden in het restaurant geserveerd en in de HoevenWinkel  en via de Webshop verkocht.
  2. De Werkplaats: in de werkplaats worden vooral houtproducten (fruitkistjes, nestkastjes enz.) gemaakt. Hiermee wordt zoveel mogelijk verbinding gelegd tussen de natuuromgeving, lokale producten en de verkoop ervan in de HoevenWinkel en de Webshop.
  3. Het Atelier: in het Atelier maken we creatieve producten voor de HoevenWinkel en verrichten we arbeidsmatig werk. In deze groep is structuur en rust belangrijk.
  4. De Vlinderhof: in de Vlinderhof komen deelnemers die nog wel graag meewerken, maar die vanwege leeftijd of andere hulpvragen niet meer het drukke programma aankunnen van de overige groepen.
  5. De Zuivelbereiding: Sinds het voorjaar van 2020 is de zuivelmakerij HoevenZuivel gestart. Cliënten helpen mee om met melk van Heerlijkheid Marienwaardt, voor diverse opdrachtgevers dagverse zuivelproducten te bereiden.
  6. De Zorgboerderij en buitenwerkzaamheden: onder begeleiding gaan cliënten aan de slag in de stal en in de buitenlucht. Dieren worden gevoerd en er wordt hout gesprokkeld voor de openhaard. Het gras, de Natuurspeeltuin en het natuurgebied worden onderhouden.
  7. In de Moestuin worden diverse soorten groenten verbouwd, ook vergeten soorten, zoals groenlof, kardoen, pastinaak en roodlof. Deze groenten worden geserveerd in het restaurant en verkocht in de HoevenWinkel.
  8. In de lunchroom helpen de cliënten in de bediening. Zij maken de soep van de week en serveren u een heerlijke lunch.

Naast het dagelijks werk wat moet gebeuren, is er ook ruimte voor vormings- en ontspanningsactiviteiten. Dit passen we zoveel mogelijk aan op de activiteitenplannen van de cliënten.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de dagbesteding is een beschikking van uw gemeente nodig of een indicatie afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Informatie over financiering

De dagactiviteiten bij Siloah worden bekostigd door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg (Wlz). De financiering vindt plaats in Zorg in Natura (ZiN) of door middel van een Persoongebonden budget (PGB). Voor de dagactiviteiten moet u meestal een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het eigen inkomen. Deze bijdragen wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Meer weten

Wilt u meer weten over dagbesteding? Hebt u vragen over de indicatiestelling of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch (088-2754500) of via e-mail; clientservicebureau@siloah.nl.

Back To Top