Ga naar hoofdinhoud

Een nieuw natuurgebied

TRICHT – Rivierenland is een nieuw natuurgebied rijker. Deze week zijn de werkzaamheden aan natuurgebied Leidsche Hoeven bij Tricht formeel afgerond. En dat betekent dat de verbinding tussen twee andere natuurgebieden compleet is.

Door het verhogen van de natuurwaterstand in een 106 hectare groot gebied bij Tricht is een natuurgebied ontstaan dat de komende jaren verder moet groeien tot een divers natuurgebied waar vooral vlinders, bijen en vogels hun hart kunnen ophalen.

Tegelijkertijd vormt het nieuwe gebied een verbinding tussen natuurgebied de Regulieren bij Culemborg en landgoed Heerlijkheid Marienwaerdt, zodat dieren makkelijk heen en weer kunnen bewegen tussen de drie gebieden. In de omgeving van Leidsche Hoeven komen nu al bijzondere planten- en diersoorten voor, zoals zwanenbloem, brede wespenorchis en heikikker.

Eendenkooien en poelen

Een van de meest ingrijpende wijzigingen in het gebied is de ruil van een aantal kavels waardoor een aaneengesloten natuurgebied kon worden gerealiseerd.  De provincie kreeg door kavelruil in totaal 15 hectare aan graslanden en bossen in bezit.

Tweede belangrijke wijziging is de vernatting van landbouwgronden. Door de waterstand in voormalige weilanden te verhogen, zijn er ideale omstandigheden gecreëerd voor de komst van bloemrijke hooilanden in het gebied. Het gebied krijgt een openbaar karakter. Bezoekers mogen niet van de paden af, maar krijgen via het Leidsche Hoevenpad wel een goed beeld van de veelzijdigheid van dit nieuwe natuurgebied dat ook eendenkooien bevat.

Grondwaterstand bij boeren blijft laag

Water is een belangrijk thema in het nieuwe natuurgebied. Zo zijn natuurvriendelijke oevers  en waterpoelen aangelegd en zijn de al aanwezige bossen natter gemaakt. De vernatting van het gebied heeft volgens de projectpartners, waaronder het waterschap en de Provincie Gelderland, geen effect op de omliggende landbouwgebieden.

De waterhuishouding goed houden bleek nog geen gemakkelijke klus, maar dat is gelukt, aldus het waterschap. Tegen de aanleg van het nieuwe natuurgebied- op sommige plekken kan het nog wat kaal zijn door de werkzaamheden- is destijds geen enkel bezwaar ingediend.

Vrijdag wordt het natuurgebied officieel geopend door vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie, het waterschap en Hans Heikoop. Die laatste is oprichter van natuurbeleving de Leidsche Hoeven, een landwinkel en een dagbestedingsorganisatie in het gebied voor mensen met een beperking. Naast de landwinkel kent deze organisatie een natuurbezoekerscentrum. Bij dit centrum start het wandelpad het natuurgebied in.

Bron: de Gelderlander 13-06-2019

Back To Top