Ga naar hoofdinhoud

Steun de stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven!

Op dagactiviteitencentrum Natuurbeleving Leidsche Hoeven, gelegen in het gelijknamige natuurgebied, kunnen mensen met een beperking aan de slag in de vrije natuur. Er wordt hier een bijzondere verbinding gelegd tussen de natuur en maatschappelijk ondernemen.

Word donateur!

De ondersteuning van donateurs en vrijwilligers is voor ons onmisbaar. Alle bestuursleden en vrijwilligers werken geheel belangeloos en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wilt u ons ondersteunen? U kunt via onderstaande mogelijkheden doneren.

De steun van donateurs en vrijwilligers is voor ons onmisbaar. De bestuursleden en vrijwilligers werken geheel belangeloos en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wilt u ons ook steunen?

In natura door materialen ter beschikking te stellen? Van harte welkom. Neem contact met ons op via mail en we bespreken de mogelijkheden.

Uw donatie kun je overmaken naar IBAN NL75 RABO 0312 3783 78 ten name van Stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven. Of vul een machtigingskaart voor een eenmalige afschrijving.

  Donatie

  Uw gegevens

  Aanhef
  DhrMevr

  Ik geef Stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven toestemming om bovenstaand bedrag van mijn bankrekening af te schrijven.

  De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als ANBI onder RSIN nummer 85 66 84 545

  ALGEMEEN NUT 
  BEOGENDE INSTELLING

  Back To Top